Presse

Indenrigs- og Boligministeriet er nedlagt som selvstændigt ministerium som følge af ny regeringsdannelse 15. december 2022. Forretninger hørende til det hidtidige ministerium overdrages til hhv. Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Social- og Boligministeriet og Kirkeministeriet.