Fysisk planlægning

Om arbejdsområdet

Indenrigs- og Sundhedsministeriet er ansvarlig for en række love og regler, som navnlig kommunerne skal følge i deres fysiske planlægning i byerne og i det åbne land.

Foruden planloven omfatter det sommerhusloven, kolonihaveloven, Fingerplanen og en række andre love og bekendtgørelser, der fastlægger reglerne for den fysiske planlægning for specifikke områder eller funktioner.

Lov om testcentre for store vindmøller ved Høvsøre og Østerild ligger også i ministeriet.

Nyheder om landdistriktsområdet og planloven