Frikommuneforsøg III (2019)

Regeringen har ønsket at gentænke frikommuneordningen.

Regeringen har i 2020 indgået aftaler om velfærdsaftaler på folkeskoleområdet, dagtilbudsområdet og ældreområdet. Med velfærdsaftalerne frisættes syv kommuner fra hovedparten af den statslige regulering på et af de tre områder. For information om velfærdsaftaler henvises til Social- og Ældreministeriet.

Kommunerne har imidlertid i forbindelse med den tidligere VLAK-regerings invitation til et Frikommuneforsøg III indsendt 20 ansøgninger. Regeringen har derfor besluttet, at disse ansøgninger vil blive behandlet under den udvidede udfordringsret. Kommunerne vil i denne forbindelse modtage svar fra det relevante ressortministerium om de enkelte forsøgsideer. Der kan henvises til bilaget for en oversigt over ansøgningerne og de ansvarlige ministerier.

I alt fem af de modtagne ansøgninger handler om fritagelse fra obligatoriske, nationale test på folkeskoleområdet. Regeringen ønsker at nytænke anvendelsen af test i folkeskolen. Derfor har Børne- og undervisningsministeren efter drøftelse med folkeskoleforligskredsen den 24. september 2019 tilkendegivet over for kommunerne, at regeringen på nuværende tidspunkt ikke vil igangsætte forsøg på området. Dette gælder også frikommuneforsøg. Ansøgerkommunerne er orienteret herom.

Kontakt

Indenrigs- og Boligministeriet
KontorFinansiering
Indenrigs- og Boligministeriet
KontorUdgifter