Frikommuneforsøg

Om arbejdsområdet

Frikommuneforsøg er en del af regeringens samarbejde med kommuner om afbureaukratisering, effektivisering og bedre styring i den kommunale sektor.

Formålet er at afprøve nye måder at gøre tingene på i den offentlige sektor med henblik på at finde mere effektive løsninger, der kan sikre mere kvalitet for pengene og/eller mere tid til kernevelfærden i kommunerne. Erfaringerne fra forsøgene under frikommuneforsøget inspirerer løbende til forenkling og forbedring af de statslige regler.

Den tidligere regering og KL blev økonomiaftalen for 2019 enige om at igangsætte et nyt frikommuneforsøg i perioden 2019-2023. Regeringen har dog ønsket at gentænke frikommuneordningen og har i 2020 i stedet igangsat velfærdsaftaler, som frisætter syv kommuner fra hovedparten af den statslige regulering på et af tre områder: Folkeskoleområdet, dagtilbudsområdet og ældreområdet. For information om velfærdsaftaler henvises til Social- og Ældreministeriet.  

Nyheder om Frikommuneforsøg