Indenrigs- og Boligministeriet er nedlagt som selvstændigt ministerium som følge af ny regeringsdannelse 15. december 2022. Forretninger hørende til det hidtidige ministerium overdrages til hhv. Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Social- og Boligministeriet og Kirkeministeriet.  

For kontakt til digitaliseringsminister og minister for ligestilling Marie Bjerre: se pressekontakt på im.dk

Arbejdsområder

De kommunale revisionsberetninger

Indenrigs- og Boligministeriet har til opgave at føre tilsyn med kommunernes hjemtagelse af statsrefusion på Indenrigs- og Boligministeriets ressortområde.

Kommunal- og regionaløkonomi

Afdelingen tager sig af rammerne, styringen og overvågningen af kommunernes og regionernes opgaver, struktur og økonomi.

Kommuner og regioners styrelse

Afdelingen er øverste tilsynsmyndighed over for kommuner og regioner og har ansvaret for reglerne om kommuners og regioners styrelse og inddeling.

Valg og folkeafstemninger

Information om valg til Folketinget, Europa-Parlamentet og kommunale og regionale råd samt folkeafstemninger.

Frikommuneforsøg

Området handler om frikommuneforsøg, hvor udvalgte kommuner får udstrakt frihed til at afprøve nye og mere effektive måder at løse deres opgaver på.

Byggeri, Boliglovgivning og Landdistrikter

Byggeri, Boliglovgivning og Landdistrikter varetager lovgivningen for private lejeboliger. Private lejeboliger er kendetegnet ved at ligge i ejendomme, som ejes af private selskaber eller personer.

Almene boliger og parallelsamfundslovgivning

Indenrigs- og Boligministeriets er ansvarlig for rammerne for den almene boligsektor, hvor lov om almene boliger bestemmer betingelserne for finansiering, etablering og drift af almene familieboliger, ældre- og plejeboliger samt ungdomsboliger. Lovgivningen fastsætter bl.a. regler for udlejning af almene boliger og beboerdemokrati.

Fysisk planlægning

Indenrigs- og Boligministeriet er ansvarlig for en række love og regler, som navnlig kommunerne skal følge i deres fysiske planlægning i byerne og i det åbne land.

COVID-19 og indenrigs- og boligområdet