Arbejdsområder

De kommunale revisionsberetninger

Indenrigs- og Boligministeriet har til opgave at føre tilsyn med kommunernes hjemtagelse af statsrefusion på Indenrigs- og Boligministeriets ressortområde.

Kommunal- og regionaløkonomi

Afdelingen tager sig af rammerne, styringen og overvågningen af kommunernes og regionernes opgaver, struktur og økonomi.

Kommuner og regioners styrelse

Afdelingen er øverste tilsynsmyndighed over for kommuner og regioner og har ansvaret for reglerne om kommuners og regioners styrelse og inddeling.

Valg og folkeafstemninger

Information om valg til Folketinget, Europa-Parlamentet og kommunale og regionale råd samt folkeafstemninger.

Frikommuneforsøg

Området handler om frikommuneforsøg, hvor udvalgte kommuner får udstrakt frihed til at afprøve nye og mere effektive måder at løse deres opgaver på.

Fysisk planlægning

Indenrigs- og Boligministeriet er ansvarlig for en række love og regler, som navnlig kommunerne skal følge i deres fysiske planlægning i byerne og i det åbne land.